งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  ประจำปี 2560  ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำในสังกัด  จำนวน  134  คน  ในวันที่  14  กันยายน  2560

« 1 ของ 3 »