ว1042/22ก.พ.61/การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)

ว1042/22ก.พ.61/การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)

นับตัวลูกจ้างประจำนับตัวครู ณ มีค61ว1042

เอกสารแนบท้าย