ว1086/26ก.พ.61/การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อย้าย/เปลี่ยนสายงาน ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

ว1086/26ก.พ.61/การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อย้าย/เปลี่ยนสายงาน ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

ว1086

เอกสารแนบท้าย

  • ว1086 • -ขนาด 6 MB • ดาวน์โหลดแล้ว 334 ครั้ง