หนังสือราชการ

13/09/2018

แบบเสนอเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2561)

แบบฟอร์มเสนอขอเลื่อนเงินเดือน เอกสารแนบท้าย แบบฟอร์มเสนอขอเลื่อนเงินเดือน • -ขนาด 176 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 147 ครั้ง
13/09/2018

บัญชีนับตัวตน 1 กันยายน 2561

นับตัวครู กันยายนหกหนึ่ง นับตัวลูกจ้างประจำ เอกสารแนบท้าย นับตัวครู กันยายนหกหนึ่ง • -ขนาด 355 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 87 ครั้งนับตัวลูกจ้างประจำ • -ขนาด 37 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 66 ครั้ง
11/04/2018

ว1713/11เม.ย.61/การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)

หน้าคำสั่งลูกจ้าง บัญชีแนบท้ายคำสั่ง ลจ(เมย611 เอกสารแนบท้าย ว1713 • -ขนาด 574 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 324 ครั้งหน้าคำสั่งลูกจ้าง • -ขนาด 29 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 345 ครั้งหน้าคำสั่งลูกจ้า […]
14/03/2018

ว1325/13มี.ค.61/การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2561)

ตารางเงินเดือนลูกจ้างรายละเอียดเงินเดือนครูสถิติเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำเอกสารแนบท้ายหมายเลข 4 รรรายละเอียดเงินเดือนครูตารางแสดงโควตา15%สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 2 4 5 เอกสารแนบท้าย ว132 […]