หนังสือราชการ

09/03/2018

ว1267/9มี.ค.61/การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)

เอกสารแนบท้าย ว1267 • -ขนาด 146 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 512 ครั้ง
07/03/2018

ว1215/7มี.ค.61/การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) (รวมผู้รักษาราชการแทน)

เอกสารแนบท้าย ว1215 • -ขนาด 139 kB • ดาวน์โหลดแล้ว 267 ครั้ง
27/02/2018

ว1086/26ก.พ.61/การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อย้าย/เปลี่ยนสายงาน ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

เอกสารแนบท้าย ว1086 • -ขนาด 6 MB • ดาวน์โหลดแล้ว 334 ครั้ง
27/02/2018

ว1089/26ก.พ.61/การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี

เอกสารแนบท้าย ว1089 • -ขนาด 2 MB • ดาวน์โหลดแล้ว 232 ครั้ง